Pasaulinė pandemijos krizė akivaizdoje atsidūrė daug žmonių, kuriems reikalinga neatidėliotina mūsų, stipresniųjų ir galinčių daugiau, pagalba ir parama... Viena iš labiausiai pažeistų visuomenės grupių yra senjorai, kurių galimybės šiuo metu yra labai ribotos ir kuriems dabar labai reikia stipresnių žmonių palaikymo. Mūsų tikslai taip pat yra padėti šeimoms, kurioms paramos labiausiai reikia: skurdžioms ar mažas pajamas turinčioms daugiavaikėms šeimoms, taip pat šeimoms, turintiems vaikus su specialiaisiais poreikiais.